Poezja śpiewana :: utwory z tekstem poetyckim - Jarek Kordaczuk
Gatunek poezja śpiewana został przez Kordaczuka na nowo zdefiniowany. Śpiewa Basia Raduszkiewicz, utwory Jarka Kordaczuka nawiązujące do tzw. poezji śpiewanej. Poezja śpiewana czy piosenka poetycka to bardzo istotny rozdział twórczości kompozytora. Utwory z tekstem czyli sam tekst pełni w twórczości Koradczuka kluczową niemalże rolę. Piosenka z tekstem i pieśń poetycka, a w tym poezja miłosna, poezja liryczna, piosenka aktorska, rozbrzmiewają na stronach kompozytora. \'Ptaki powrotne\' słowa Baczyński czy utwory w których autorem słów jest Tuwim, słowa Brzechwa, słowa Safona, słowa Kordaczuk (kompozytor sam tworzy teksty do części swoich dzieł). W poezji śpiewanej tekst jest punktem wyjścia, lecz poezja dźwięków jest celem. Poezja śpiewana czy piosenka literacka lub piosenka poetycka to nieprecyzyjnie określony gatunek muzyczny, w którym utwory bazują na wiersza, tekście poetyckim, zwykle o charakterze ballady, oraz skomponowanej specjalnie do utworu muzyki. Są to zwykle kompozycje o głębokiej treści, wyszukanej, często delikatnej melodii oraz skromnej aranżacji choć aranżacje Kordaczuka należy uznać tu za wyjątkowo rozbudowane. Fragmnet z wikipedii (wiki): Poezja śpiewana to utwór słowno-muzyczny oparty na wierszu lub tekście poetyckim wysokiej próby, wysokiej jakości, dużej wartości, z muzyką podkreślającą jego wagę i wzmacniającą przekaz.

Poezja śpiewana utwory z tekstem poetyckimWytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych Izabela Kościesza Utwory sonokinetyczne Małgosia Wawruk Matryca sensoryczna Muzyka eksperymentalna Instalacje Muzyka chóralna Utwory solowe Muzyka improwizowana Muzyka akusmatyczna Muzyka elektroniczna Monoctone Utwory dla dzieci Jarek Kordaczuk mp3 Dark Energy Agnieszka Kołodyńska Pantomima Muzyka elektroakustyczna Muzyka instrumentalno-wokalna Muzyka instrumentalna Muzyczne interpretacje baśni Kompozycje Adam Smoczyński Muzyka sakralna EWI ProForma Muzyka teatralna Jan Brzechwa Julian Tuwim Sebastian Wypych Piosenka poetycka Poezja śpiewana Jarosław Kordaczuk Aranżacje Wideoklipy Filmy animowane Titelituralia Utwory onomatopeiczne Teatr dźwięku Pokój pełen baśni Centrum Sztuki Dziecka Cezary Konrad Krzysztof Herdzin Basia Raduszkiewicz Muzyka dla dzieci

English
Jarek Kordaczuk
Wszystkie projekty
Wszystkie projekty
Centrum Sztuki DzieckaMuzyka instrumentalna
MonoctoneMuzyka instrumentalno-wokalna
Muzyczne interpretacje baśniMuzyka teatralna
Muzyka akusmatycznaPiosenka poetycka
Muzyka dla dzieciTeatr dźwięku
Muzyka eksperymentalnaUtwory dla dzieci
Muzyka elektroakustycznaUtwory onomatopeiczne
Muzyka improwizowanaUtwory sonokinetyczne
Poezja śpiewana
utwory z tekstem poetyckim